Generalforsamling 2010

Dato: 2010-01-13

 

SPORTSRIDEKLUBBEN LANGAGER

 

Indkalder til

 

Generalforsamling

 

Onsdag den 17. februar 2010 kl. 19.00

 

På Lørslev Skole

(i kælderen – indgang via gården)

 

 

Dagsorden er som følgende:

 

1.  Valg af dirigent

2.  Valg af 2 stemmetællere

3.  Formandens beretning

4.  Gennemgang af regnskab for 2009

5.  Gennemgang af budget for 2010 samt fastsættelse af kontingent

6.  Gennemgang af vedtægter

7.  Indkomne forslag

8.  Valg af bestyrelse

     På valg er:  Mette Winther        modtager genvalg

                         Louise Kühn           modtager ikke genvalg

              Og     Mette Johansen      ønsker at fratræde bestyrelsen
                                                          pr. 17/2-2010
9.   Valg af 2 suppleanter for et år

10. Valg af 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant for et år

11. Aktivitetsudvalg

12. Eventuelt

 

 

Regnskab kan rekvireres 8 dage før generalforsamlingen ved henvendelse til kassereren eller formanden.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Sportsrideklubben Langager - SPL