Generalforsamling 2012

Dato: 01-02-2012
 
SPORTSRIDEKLUBBEN LANGAGER
 
Indkalder til
 
Generalforsamling
 
Torsdag den 16. februar 2012 kl. 19.30
 
På Lørslev Skole
(i kælderen – indgang via gården)
 
 
Dagsorden er som følgende:
 
1.   Valg af dirigent
2.   Valg af 2 stemmetællere
3.   Formandens beretning
4.   Gennemgang af regnskab for 2011
5.   Gennemgang af budget for 2012 samt fastsættelse af kontingent
6.   Gennemgang af vedtægter
7.   Indkomne forslag
8.   Valg af bestyrelse
      På valg er:   Mette Winther            modtager genvalg                             
                       Kirsten Kjærsgaard     modtager genvalg
                       Bettina Hansen       har valgt at fratræde bestyrelsen  pr. 16/2-2012
9.   Valg af 2 suppleanter for et år
10. Valg af 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant for et år
11. Aktivitetsudvalg
12. Eventuelt
 
 
Regnskab kan rekvireres 8 dage før generalforsamlingen ved henvendelse til kassereren eller formanden.
 
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
Sportsrideklubben Langager - SPL