Generalforsamling 2013

Dato: 23-01-2012

SPORTSRIDEKLUBBEN LANGAGER

Indkalder til

Generalforsamling

Onsdag den 13. februar 2013 kl. 19.00

I dagplejen på Langager

Dagsorden er som følgende:

1. Valg af dirigent

2. Valg af 2 stemmetællere

3. Formandens beretning

4. Gennemgang af regnskab for 2012

5. Gennemgang af budget for 2013 samt fastsættelse af kontingent

6. Gennemgang af vedtægter

7. Indkomne forslag

8. Valg af bestyrelse

     På valg er: Josefine Friberg         modtager genvalg

                         Henriette Bak              modtager genvalg

                         Kirsten Kjærsgaard   modtager ikke genvalg

9. Valg af 2 suppleanter for et år

10. Valg af 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant for et år

11. Aktivitetsudvalg

12. Eventuelt

Regnskab kan rekvireres 8 dage før generalforsamlingen ved henvendelse til kassereren eller formanden.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Sportsrideklubben Langager - SPL