Generalforsamling 2014

SPORTSRIDEKLUBBEN LANGAGER

Indkalder til Generalforsamling

Onsdag den 12. februar 2014 kl. 19.00...

Dagsorden er som følgende:

1. Valg af dirigent
2. Valg af 2 stemmetællere
3. Formandens beretning
4. Gennemgang af regnskab for 2013
5. Gennemgang af budget for 2014 samt fastsættelse af kontingent
6. Gennemgang af vedtægter
7. Indkomne forslag
8. Valg af bestyrelse
På valg er: Mette Winther modtager genvalg
Maja Olesen modtager genvalg
9. Valg af 2 suppleanter for et år
10. Valg af 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant for et år
11. Aktivitetsudvalg
12. Eventuelt

Regnskab kan rekvireres 8 dage før generalforsamlingen ved henvendelse til kassereren eller formanden.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
Sportsrideklubben Langager - SPL