Generalforsamling 2015

Dato: 20-01-2015

 

SPORTSRIDEKLUBBEN LANGAGER

Indkalder til
Generalforsamling

Onsdag den 11. februar 2015 kl. 19.00

I dagplejen, Langager

 

Dagsorden er som følgende:

1.                   Valg af dirigent
2.                   Valg af 2 stemmetællere
3.                   Formandens beretning
4.                   Gennemgang af regnskab for 2014
5.                   Gennemgang af budget for 2015 samt fastsættelse af kontingent
6.                   Gennemgang af vedtægter
7.                   Indkomne forslag
8.                   Valg af bestyrelse 
                      På valg er:   Josefine Friberg              modtager genvalg                                            Sidsel Marie Winther      modtager genvalg                                             Henriette Bak                modtager ikke genvalg
9.                   Valg af 2 suppleanter for et år
10.                 Valg af 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant for et år
11.                 Aktivitetsudvalg
12.                 Eventuelt

Regnskab kan rekvireres 8 dage før generalforsamlingen ved henvendelse til kassereren eller formanden.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen
Sportsrideklubben Langager - SPL