Generalforsamling 2016

Dato: 1. februar 2016 

 

SPORTSRIDEKLUBBEN LANGAGER 

Indkalder til 

Generalforsamling 

 
Onsdag den 17. februar 2016 kl. 19.00 


På Langager 

 

 

 

Dagsorden er som følgende: 

1. Valg af dirigent 

2. Valg af 2 stemmetællere 

3. Formandens beretning  

4. Gennemgang af regnskab for 2015 

5. Gennemgang af budget for 2016 samt fastsættelse af kontingent 

6. Gennemgang af vedtægter 

7. Indkomne forslag 

8. Valg af bestyrelse  

På valg er:              
                   Mette Winther                   modtager genvalg 

                   Mette Haulrik                    modtager genvalg 

9. Valg af 2 suppleanter for et år 

10. Valg af 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant for et år 

11. Aktivitetsudvalg 

12. Eventuelt 

 

Regnskab kan rekvireres 8 dage før generalforsamlingen ved henvendelse til kassereren eller formanden. 

 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen

 
Sportsrideklubben Langager - SPL