Generalforsamling 2018

 Dato: 28-01-2018

SPORTSRIDEKLUBBEN LANGAGER

Indkalder til

Generalforsamling

Mandag den 12. februar 2018 kl. 19.00

I dagplejen, LangagerDagsorden er som følgende:

1. Valg af dirigent
2. Valg af 2 stemmetællere
3. Formandens beretning
4. Gennemgang af regnskab for 2017
5. Gennemgang af budget for 2018 samt fastsættelse af kontingent
6. Gennemgang af vedtægter

7. Indkomne forslag
Bestyrelsen stiller som forslag, at familiekontingenterne på kr. 400,00 og kr. 600,00 bortfalder fra 2019. Således at alle medlemmer fra 201+ betaler kr. 250,-- for et års medlemskab.
8. Valg af bestyrelse
På valg er: Mette Winther modtager genvalg
Tanja Friberg modtager genvalg
9. Valg af 2 suppleanter for et år
10. Valg af 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant for et år
11. Aktivitetsudvalg
12. Eventuelt


Regnskab kan rekvireres 8 dage før generalforsamlingen ved henvendelse til kassereren eller formanden.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
Sportsrideklubben Langager - SPL