Indmeldelse

Du kan nu melde dig ind via nedenstående: 
 
Ved indmeldelse via denne side, vil der ikke blive sendt opkrævning ud, så du skal selv sørge for at indbetale kontingent på vores konto eller på mobilpay til:
 
Konto:  9001 - 4568512230
 
Mobilepay: +45 22919410 (husk at skrive navn + kontingent)
 
 
 Husk i tekstfeltet at anføre Navn, Adresse, Telefonnr., Mail Adresse og Fødselsdato
 
Sportsrideklubben Langager - SPL
 
Jeg vil gerne meldes ind i SPL
 
Sportsrideklubben Langager - SPL