Generalforsamling 2010

Referat af generalforsamling d. 17/2-2010

 

På mødet blev der gennemgået klubbens regnskab for 2009 samt budgettet for 2010. Klubben havde i 2009 et overskud på ca. 1300 kr. Dermed havde klubben 8712,20 kr. i banken ved årets udgang.

Budgette for 2010 ser foreløbig sådan ud at klubben vil få indtægter for i alt knap 14000 kr. og have udgifter for knap 8000 kr. Overskuddet vil derfor forventes at være på knap 6000 kr.

Det blev besluttet at kontingentet for medlemskab fortsat skal være på 250 kr.

Bestyrelsens sammensætning er ændret da Mette Johansen og Louise Kühn ikke ønskede at genopstille. Bestyrelsen ser nu ud som følger:

Formand: Mette Winther

Næstformand: Cheanne

Kassere: Lea

Sekretær: Kirsten Kjærsgaard

Menigt medlem: Henriette Bak

Endvidere blev Charlotte Friberg valgt som suppleant og Ole Thomsen som revisor suppleant.

Endvidere er der at berette at der i 2009 blev afholdt både en juleklippedag og en køb/salg/bytte dag med stor opbakning til begge arrangementer.

Aktivitetsudvalget har fået en del nye medlemmer og består nu af: Charlotte, Marie, Cheanne, Lea, Sissel, Christina, Laura og Friberg klanen.

Aktivitetsudvalget blev på mødet enige om at starte på en frisk og har i 2010 intentionerne om at lave flere gode arrangementer.

Sidste men ikke mindst blev der igen i år uddelt flotte pokaler til de dygtige ryttere der havde optjent flest point ved diverse stævner i 2009.

Er på vej .... :-)
Sportsrideklubben Langager - SPL