Generalforsamling 2017

Dato: 25-01-2017

 

SPORTSRIDEKLUBBEN LANGAGER

Indkalder til

Generalforsamling
 

Torsdag den 16. februar 2017 kl. 19.00 

I dagplejen, Langager


Dagsorden er som følgende:


1.                   Valg af dirigent

2.                   Valg af 2 stemmetællere

3.                   Formandens beretning

4.                   Gennemgang af regnskab for 2016

5.                   Gennemgang af budget for 2017 samt fastsættelse af kontingent

6.                   Gennemgang af vedtægter

7.                   Indkomne forslag

8.                   Valg af bestyrelse

                      På valg er:   Josefine Friberg              modtager genvalg

                                           Sidsel Marie Winther      modtager genvalg

                                           Mette Haulrik                  modtager genvalg

9.                   Valg af 2 suppleanter for et år

10.                Valg af 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant for et år

11.                Aktivitetsudvalg

12.                EventueltRegnskab kan rekvireres 8 dage før generalforsamlingen ved henvendelse til kassereren eller formanden.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen
Sportsrideklubben Langager - SPL