Generalforsamling 2008

SPORTSRIDEKLUBBEN LANGAGER

Ugiltvej 942

9800 Hjørring                                                                                                              Dato: 2008-02-24

 

REFERAT

AF

GENERALFORSAMLING

 

Hvornår:          Torsdag den 14. februar 2008 kl. 19.00

Sted:                Lørslev Skole

 

Pkt.:

 

1.

Charlotte Friberg blev valgt som dirigent.

 

 

2.

Stemmetællere blev Eva Sørensen og Eva Durafour

 

 

3.

Formandens beretning: Formanden orienterede om de aktiviteter der havde været i klubben. 

Beretningen blev godkendt af den fremmødte forsamling.

 

 

4.

Regnskabet for 2007 blev gennemgået. Vi har kr. 4.562,50 i overskud.

Regnskabet blev godkendt af den fremmødte forsamling.

 

 

5.

Budget 2008 blev gennemgået.

Budgettet blev godkendt af den fremmødte forsamling.

 

 

6.

Der var ingen ændringer til vedtægterne

 

 

7.

Bestyrelsen har stillet som forslag, at medlemmer som melder sig ind efter 1. september betaler et kontingent svarende til et halvt års-kontingent. Pt. Vil det være kr. 125,00.

Forslaget blev vedtaget ved enighed af den fremmødte forsamling.

 

 

8.

Valg til bestyrelsen var Mette Winther og Louise L. Kühn.

De blev begge genvalgt.

 

 

9.

Valg af suppleanter: På valg var Jytte H. Bruun og Rikke Nedergaard.

 

Rikke fik 10 stemmer

 

Jytte fik 9 stemmer

 

 

10.

Valg af revisorer: På valg var Mette Thomsen, Tine H. Nielsen og Randi Skovgaard

 

Valgt blev Mette og Tine. Randi blev revisorsuppleant.

 

 

11.

Aktivitetsudvalget har i løbet af 2007 været knap så aktive. Man besluttede at genoplive udvalget.

 

Frivillige som meldte sig på banen blev: Linnea, Josefine, Cecilie Marie, Maria Rosenbak, Tine, Charlotte Friberg, Charlotte-Charlie og Mette-Max.

Mette Houmann og Henriette deltager som repræsentanter for bestyrelsen.

 

 

12.

Eventuelt:

 

a.

Vi mangler reklame for rideklubben. Der blev foreslået følgende måder / steder: Hjørring Kanalen, lokale ugeaviser og Heste-Nettet (eller nettet generelt)

 

 

 

 

b.

Ponytræk ved A-Z: Charlotte-Charlie undersøger

 

 

 

 

c.

Legater. Klubben kan undersøge mulighederne for at få legater.

 

 

 

 

d.

Uddeling af vores vandrepokaler. Vinderne af de 4 vandrepokaler blev for 2007:

 

 

 

Hest – dressur

(sponsoreret af Sønderskov Murerforretning)

Josefine Friberg på Langagers Lorambo

 

 

 

 

 

 

Hest – spring

(sponsoreret af Langager)

Lene Larsen på Pepina W

 

 

 

 

 

 

Pony – dressur

(sponsoreret af Langager)

Maria Rosenbak på Odbjergs Imitz

 

 

 

 

 

 

Pony – spring

(sponsoreret af SEEDS – børnetøj, Brønderslev)

Kristina Sønderkjær på Staldbakkens Bakkestjerne

 

 

 

 

 

FORMANDENS BERETNING FOR 2007

Opstart af Sportsrideklubben Langager:

23. januar 2007                                      Blev forhåndsgodkendt ved DRF

25. januar 2007                                      Står med godkendelsen i hånden fra DRF

 

I et referat fra et bestyrelsesmøde i distrikt 14 holdt den 7. december 2006 er der blevet orienteret om at vi har søgt om optagelse og distriktet byder os velkommen.

 

 

Aktiviteter:

29. januar 2007                                        Bestyrelsesmøde

12. marts 2007                                            -

25. oktober 2007                                         -

 

11. februar 2007                                       Fastelavn sammen med Charlotte

15. februar 2007                                       Generalforsamling

12. april 2007                                             Opstartsmøde med DRF ved klubkonsulent Jens Kronborg

14. april 2007                                             Ponytræk ved Hjørring Planteskole på Løkkensvej

29 april 2007                                              Ridemærkeprøve

21. maj 2007                                               Ridemærkeprøve

4. juni 2007                                                 Ponytræk i Hjørring Midtby til ”Open by night”.
                                                                   Hjørring Handelstandsforening betalte os kr. 1.000,00. 
                                                                   Stor succes.

13. juli 2007                                                Grillfest sammen med Charlotte

1. september 2007                                     DRF-kursus. Obligatorisk.

6. oktober 2007                                          Ponytræk ved Hjørring Maskincenter

16. november 2007                                    Julefrokost sammen med Charlotte

 

SPL har haft følgende resultater i år 2007.

  • Hold med til Kraft Cup. Desværre kom de kun til 1. runde.
  • Hold med til Nordjyske Mesterskaber i pony dressur. Holdet havde desværre ikke heldet med sig den dag.
  • Hold med til Nordjyske mesterskaber i hest dressur. Holdet vandt. Josefine Friberg blev individuel Nordjysk Mester i hest dressur for juniorer
  • Maria Rosenbak blev nr. 2. i Nordjyske Mesterskaber for kat. II i pony dressur
  • Josefine Friberg blev nr. 7 samlet ved DM for juniorer

 Et STORT TILLYKKE fra klubben til alle de dygtige ryttere

 

Sportsrideklubben Langager - SPL