Generalforsamling 2009

SPORTSRIDEKLUBBEN LANGAGER

Ugiltvej 942

9800 Hjørring                                                                                                              Dato: 2009-02-13

 

REFERAT

AF

GENERALFORSAMLING

 

Hvornår:          Torsdag den 12. februar 2009 kl. 19.00

Sted:                Lørslev Skole

 

Pkt.:

 

1.

Charlotte Friberg blev valgt som dirigent.

 

 

2.

Stemmetællere blev Gitte og Heidi

 

 

3.

Formandens beretning: Formanden orienterede om de aktiviteter der havde været i klubben. 

Beretningen blev godkendt af den fremmødte forsamling.

 

 

4.

Regnskabet for 2008 blev gennemgået. Vi har kr. 6.474,61 i overskud.

Regnskabet blev godkendt af den fremmødte forsamling.

 

 

5.

Budget 2009 blev gennemgået.

Budgettet blev godkendt af den fremmødte forsamling.

 

 

6.

Der var ingen ændringer til vedtægterne

 

 

7.

Der var ingen forslag stillet

 

 

8.

Valg til bestyrelsen var Mette Johansen, Henriette Bak og Mette Houmann. Mette Houmann ønskede ikke genvalg.

Bestyrelsen forslog Kirsten Kjærsgaard. Der var ikke andre som ønskede at opstille til bestyrelsen.

Mette Johansen, Henriette Bak og Kirsten Kjærsgaard blev derfor valgt til bestyrelsen uden afstemning.

 

 

9.

Valg af suppleanter: På valg var Heidi og Gitte.

 

 

10.

Valg af revisorer: På valg var Eva Durafour, Charlotte Andersen og Anette Jensen

 

Valgt blev Eva og Charlotte. Anette blev revisorsuppleant.

 

 

11.

Aktivitetsudvalget har i løbet af 2008 været knap så aktive. Man besluttede at genoplive udvalget.

 

Frivillige som meldte sig på banen blev: Linnea, Josefine, Cecilie Marie, Sidsel Marie, Christina, Heidi, Eva, Gitte, Charlotte Friberg og Charlotte-Charlie.

Mette Johansen deltager som repræsentanter for bestyrelsen.

 

 

12.

Eventuelt:

 

a.

Vi mangler reklame for rideklubben.

Der blev snakket om forskellige muligheder for reklame, som flyers / plakater op i div. forretninger og store virksomheder. Der er en del private hestesteder i området som man kan tage kontakt til.

Anette Jensen har en kontakt til Nordjysk, så ved kontakt til hende er det muligt at få artikler i avisen.

 

 

 

 

b.

Uddeling af vores vandrepokaler. Vinderne af de 4 vandrepokaler blev for 2008:

 

 

 

Hest – dressur

(sponsoreret af Sønderskov Murerforretning)

Josefine Friberg på Langagers Lorambo

 

 

 

 

 

 

Hest – spring

(sponsoreret af Langager)

Eva Durafour på Bailey

 

 

 

 

 

 

Pony – dressur

(sponsoreret af Langager)

Maria Rosenbak på Odbjergs Imitz

 

 

 

 

 

 

Pony – spring

(sponsoreret af SEEDS – børnetøj, Brønderslev)

Alberte Houmann på Olivia (Squas)

 

 

 

 

 

 

FORMANDENS BERETNING FOR 2008

Opstart af Sportsrideklubben Langager:

29. marts 2008                         Blev endelig godkendt ved DRF på et repræsentantskabsmøde

 

 

Aktiviteter:

10. januar 2008                         Bestyrelsesmøde

18. juni 2008                                  -

23. oktober 2008                            -

 

10. februar 2008                       Fastelavn sammen med Langager

14. februar 2008                       Generalforsamling

26. juli 2008                               Grillfest sammen med Langager

22. november 2008                   Julefrokost sammen med Langager

30. november 2008                   Charlotte Andersen, Sidsel Marie og Mette W deltager i et kursus
                                                  vedrørende bredde-ridning.

Flere gange                               Afholdelse af D-licens

 

 

SPL har haft følgende resultater i år 2008.

  • Hold med til Kraft Cup. Holdet vandt den indledende kvalifikationsrunde i distrikt 14 og gik direkte i finalen, som blev afholdt på Vilhelmsborg i november. Her red vores hold sig til en flot 3. plads.
  • Hold med til Nordjyske Mesterskaber i hest dressur. Holdet havde desværre ikke heldet med sig den dag.
  • Josefine Friberg blev individuel Nordjysk Mester i hest dressur for seniorer
  • Josefine Friberg blev nr. 7 samlet ved DM for juniorer
  • Josefine Friberg har deltaget i 2 internationale stævner i Østrig og Bonn
  • Christina Bak som fik en 3. plads i spring til Nibe Cup
  • En masse placeringer i både spring og dressur til D-, C- og B-stævner

Et STORT TILLYKKE fra klubben til alle de dygtige ryttere.

Sportsrideklubben Langager - SPL